תכנית הנשים

על התכנית

תכנית הנשים

תכניות "חָכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם" עוסקות בעיון מעמיק בסוגיות שהזמן גרמן, בניסיון לצבור מודעות בסיסית לנושאים ולחשוב עליהם מזווית ראייה יהודית ותורנית. 

התכנית מורכבת ממשתתפות חרדיות בגילאים 26 ומעלה, בוגרות בית יעקב בעלות נטייה לעיסוק בהגות ומחשבה. המשתתפות מגיעות ממגוון תחומי עיסוק ועניין, ומביאות לדיון המשותף עושר והעמקה השואבים ממנעד רחב של גישות ושל נסיון.

נושאי הלימוד

כלכלה, לאומיות, פילוסופיה פוליטית, משפט, מעמד האישה ועוד, במבט תורני

התכנית מורכבת ממפגשים שבועיים הנמשכים לאורך הקיץ,  והיא כוללת מספר יחידות לימוד בענייני מדע המדינה, כלכלה, לאומיות, מעמד האישה וסוגיות נוספות.

התכנית מקנה למשתתפות ידע בסיסי אך מעמיק בנושאים מרכזיים הנוגעים לחיים המודרניים של הפרט והכלל. נושאים אלה נבחנים גם מתוך תפיסה יהודית-תורנית, על פי הוגים ופוסקי ההלכה לדורותיהם

עם התפתחות תחומים אלו בעת החדשה, ולאור האתגר המתחדש של מסגרת יהודית מדינית שבתוכה אנו חיים, נוצר צורך לעיון מחודש בסוגיות השונות.

התכנית עוסקת אפוא בשאלות גדולות ורחבות אלו, ובעיון התורני הרלוונטי להן. העיסוק במדע המדינה מעניק הקדמה כללית לתפיסות המכוננות את העולם המודרני, ועוסק בעקרונות החירות והמתח ביניהם לבין עיקרון האחריות. ביחידת הכלכלה אנו דנים בנושאים כמו הגדרת השוק החופשי ומשמעו, מדיניות רווחה ומיסוי, והקשר בין המסורת הליברלית לבין מדיניות כלכלית. ביחידת הלאומיות אנו עוסקים בסקירה היסטורית של שורשי הלאומיות, ובהעמקה במושג הלאום והשלכותיו. יחידה נוספת עוסקת בכמה סוגיות במדע המדינה, כגון משפט ותורת משפט, דת ומדינה, תמורות במשפחה המודרנית, מעמד האישה ועוד.
העיסוק בנושאים אלו מעלה מיד סוגיות תלמודיות שונות: הסדרים כלכליים במסגרת קהילה הנידונים במסכת בבא בתרא, עיקרון הפרדת הרשויות המצוי במסכת סנהדרין, וכן התייחסותם של הוגים לדורותיהם להיבטים שונים של יחסי דת ומדינה, מקומו של הפרט כיחיד במסגרת העם היהודי, ועוד. 

מתי ואיפה?

תחילת התכנית

יום שני כ"ח ניסן תשפ"ג (6.5.2024)

ימים ושעות

ימי שני
22:00-17:00

תאריכים

כ"ח ניסן - א' אב תשפ"ד (6.5.2024 - 5.8.2024)

מיקום

מרכז הכנסים של קרן תקווה
רחוב אהליאב 5, קומה 10, ירושלים

מרצים

הרב יהושע פפר

ראש תחום חרדים

עמיעד כהן

מנכ"ל הקרן

ד"ר עשהאל אבלמן

המרכז האקדמי "שלם"

פרופ' משה קופל

פורום "קהלת"

מעיין מאיר (דויד)

צריך עיון

תנאי סף ודרישות

התכנית מיועדת לנשים חרדיות בגילאים 26 ומעלה, בוגרות בית יעקב ובעלות נטייה לעיסוק בהגות ומחשבה.

משתתפות התכנית נדרשות להגיע לכל המפגשים ולהשתתף בדיונים באופן פעיל.
במהלך התכנית נדרשות המשתתפות לקרוא חומרי קריאה מתוך הסילבוס של הקורס ולכתוב דוחו"ת קריאה.

כמו כן נדרשות המשתתפות לכתוב שני מאמרים (כ1500-2000 מילה), אחד לקראת אמצע התכנית, ואחד בסיכומה של התכנית. מאמרים מתאימים יקבלו הזדמנות לפרסום באתר כתב העת "צריך עיון".

מלגה ותשלומים

עלות:
השתתפות בתכנית אינה כרוכה בתשלום.

מלגה:
ההשתתפות בתכנית מזכה במלגה של עד 4000 ש"ח (בכפוף להשתתפות מלאה ועמידה בתנאי התכנית). 

ההרשמה לתכנית הנשים תיפתח בקרוב

ההרשמה לתכנית הנשים מסתיימת בעוד >

ימים
שעות
דקות
שניות
ההרשמה הסתיימה