תכנית הגברים

על התכנית

תכנית הגברים

תכניות "חָכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם" עוסקות בעיון מעמיק בסוגיות שהזמן גרמן, בניסיון לצבור מודעות בסיסית לנושאים ולחשוב עליהם מזווית ראייה יהודית ותורנית. 

תכנית הגברים מתקיימת לאורך החורף ומורכבת ממשתתפים חרדים בגילאים 26 ומעלה, בעלי רקע תורני ונטייה לעיסוק בהגות ומחשבה. המשתתפים מגיעים ממגוון תחומי עיסוק ועניין, ומביאים לדיון המשותף עושר והעמקה השואבים ממנעד רחב של גישות ושל נסיון.

נושאי הלימוד

כלכלה, לאומיות, ומדע המדינה במבט תורני

התכנית מורכבת ממפגשים שבועיים הנמשכים לאורך החורף,  והיא כוללת מספר יחידות לימוד בענייני מדע המדינה, כלכלה, לאומיות, וסוגיות נוספות.

התכנית מקנה למשתתפים ידע בסיסי אך מעמיק בנושאים מרכזיים הנוגעים לחיים המודרניים של הפרט והכלל. נושאים אלה נבחנים גם מתוך תפיסה יהודית-תורנית, על פי הוגים ופוסקי ההלכה לדורותיהם

עם התפתחות תחומים אלו בעת החדשה, ולאור האתגר המתחדש של מסגרת יהודית מדינית שבתוכה אנו חיים, נוצר צורך לעיון מחודש בסוגיות השונות.

התכנית עוסקת אפוא בשאלות גדולות ורחבות אלו, ובעיון התורני הרלוונטי להן. העיסוק במדע המדינה מעניק הקדמה כללית לתפיסות המכוננות את העולם המודרני, ועוסק בעקרונות החירות והמתח ביניהם לבין עיקרון האחריות. ביחידת הכלכלה אנו דנים בנושאים כמו הגדרת השוק החופשי ומשמעו, מדיניות רווחה ומיסוי, והקשר בין המסורת הליברלית לבין מדיניות כלכלית. ביחידת הלאומיות אנו עוסקים בסקירה היסטורית של שורשי הלאומיות, ובהעמקה במושג הלאום והשלכותיו. יחידה נוספת עוסקת בכמה סוגיות במדע המדינה, כגון משפט ותורת משפט, דת ומדינה, תמורות במשפחה המודרנית, ועוד.
העיסוק בנושאים אלו מעלה מיד סוגיות תלמודיות שונות: הסדרים כלכליים במסגרת קהילה הנידונים במסכת בבא בתרא, עיקרון הפרדת הרשויות המצוי במסכת סנהדרין, וכן התייחסותם של הוגים לדורותיהם להיבטים שונים של יחסי דת ומדינה, מקומו של הפרט כיחיד במסגרת העם היהודי, ועוד. 

תכנית חורף תשפ"ד

לאן הולכים מכאן?

אירועי השנה האחרונה, השבר הפנימי העמוק בעם ולאחריו מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס והמלחמה אליה יצאנו בעקבותיה, זעזעו את אמות הסיפים של הסדר החברתי בישראל וערערו (וגם עוררו) את העם היהודי בכללו.

בשעות מבוכה אלו כולנו שואלים את עצמנו: מה הלאה? איך תראה מערכת היחסים בין חלקי העם היהודי לאחר המלחמה? שאלה זו רלוונטית במיוחד עבורנו, בני היהדות החרדית. מה יהיה היחס ביננו ובין המדינה לאחר המלחמה? האם הצדדים יוכלו להפטיר כדאשתקד? האם אנחנו נוכל להישאר כה בדלנים? האם המדינה תוכל להישאר כה חילונית, ומה תפקידנו בעיצובה מחדש?

 כדי להבין כראוי את עומקם וחשיבותם של שאלות אלו נדרש עיון מעמיק בהיבטים השונים של המתח בין היהדות החרדית ומדינת ישראל. בסמינר "חכמתכם ובינתכם" נבחן את הרקע ההיסטורי, הפילוסופי והפוליטי של הנתק בין החרדים והמדינה, ולאורו, ננסה לשאול בזהירות: לאן הולכים מכאן?

מתי ואיפה?

תחילת התכנית

ה' שבט תשפ"ד
15.1.2024

ימים ושעות

12 מפגשים, ימי שני
17:00-22:00

תאריכים

ה' שבט - כ"ט אדר ב' תשפ"ד
(15.1.2024- 8.4.2024)

מיקום

מרכז הכנסים של קרן תקווה
רחוב אהליאב 5, קומה 10, ירושלים

מרצים

הרב יהושע פפר

ראש תחום חרדים

עמיעד כהן

מנכ"ל הקרן

ד"ר עשהאל אבלמן

המרכז האקדמי "שלם"

פרופ' משה קופל

פורום "קהלת"

אליהו לוי

צריך עיון

תנאי סף ודרישות

התכנית מיועדת לגברים חרדים בגילאים 26 ומעלה, בעלי רקע תורני ונטייה לעיסוק בהגות ומחשבה.

משתתפי התכנית נדרשים להגיע לכל המפגשים ולהשתתף בדיונים באופן פעיל.
במהלך התכנית נדרשים המשתתפים לקרוא חומרי קריאה מתוך הסילבוס של הקורס ולכתוב דוחו"ת קריאה.

כמו כן נדרשים המשתתפים לכתוב שני מאמרים (כ1500-2000 מילה), אחד לקראת אמצע התכנית, ואחד בסיכומה של התכנית. מאמרים מתאימים יקבלו הזדמנות לפרסום באתר כתב העת "צריך עיון".

מלגה ותשלומים

עלות:
השתתפות בתכנית אינה כרוכה בתשלום.

מלגה:
ההשתתפות בתכנית מזכה במלגה של עד 4000 ש"ח (בכפוף להשתתפות מלאה ועמידה בתנאי התכנית). 

ההרשמה לתכנית הגברים מסתיימת בעוד >

ימים
שעות
דקות
שניות
ההרשמה לתכנית הסתיימה


הרשמה לתכנית זו לשנה"ל תשפ"ד, סגורה