אודות

תכנית חכמתכם ובינתכם

תכניות "חָכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם" עוסקות בעיון מעמיק בסוגיות שהזמן גרמן, בניסיון לצבור בהן מודעות בסיסית ולחשוב עליהן מזווית ראייה יהודית ותורנית.

התכניות מעמיקות בנושאים כמו כלכלה, מדע המדינה, משפט, מחשבה מודרנית ופוסט-מודרנית, אתגרי המשפחה, מעמד האישה, ועוד.

במשך התוכנית נבחן את גישתנו לסוגיות אלו בתור ציבור תורני, את מה שניתן ללמוד מהן בהסתכלות פנימה על החברה שלנו ואת תחומי האחריות שלנו ביחס להן.

עמדתנו, הן ביחס לשינויים חברתיים והן כלפי סוגיות של מדיניות, היא עמדה שמרנית.

המרכז לחירות ישראלית

המרכז לחירות ישראלית הוא מוסד פילנתרופי ומכון חשיבה ששם לו למטרה לטפח מצוינות אינטלקטואלית ואזרחית בעם ישראל ובמדינת ישראל. המרכז עושה זאת באמצעות מפעלים חינוכיים ואינטלקטואליים, בהם באים לידי ביטוי מיטב ההוגים והתורות המדיניות, המוסריות, הכלכליות שהתפתחו במהלך ההיסטוריה. תפיסות העולם של המרכז – כולל תחומים כגון כלכלה, לאומיות, מוסר ציבורי, משפחה, משפט, צבא וביטחון – הן שמרניות.

המחלקה החרדית

המרכז מפעיל מגוון סמינרים בישראל ובארה”ב המיועדים לגברים חרדיים או לנשים חרדיות, כאשר מטרת הסמינרים היא לעסוק בתחומי המרכז השונים, תוך שילוב עיון תורני / חברתי מתוך פרספקטיבה חרדית. המרכז מכיר בחשיבות של הציבור החרדי עבור העם היהודי בכלל ומדינת ישראל בפרט, ורואה את ההשקעה בציבור זה חלק מרכזי מתוך פעילותה. המרכז אף סייע בהקמת כתב-העת “צריך עיון”.

צוות

הרב יהושע פפר

ראש תחום חרדים

יוסף גרין

מנהל תכניות

גב' אורית ג'ושוע

מובילת תכנית הנשים

אליהו לוי

מוביל תכניות הגברים והצעירים

גב' חוי בר זאב

מובילת תכנית הצעירות