לאן
הולכים
מכאן?

ההרשמה לתכניות הצעירים והנשים, פתוחה

איך תראה מערכת היחסים בין חלקי העם היהודי לאחר המלחמה? מה יהיה היחס בינינו ובין המדינה לאחר המלחמה? מה תפקידנו בעיצובה מחדש? כדי להתייחס כראוי לשאלות אלו נדרש עיון מעמיק במתח שבין היהדות החרדית ומדינת ישראל.
בסמינר "חכמתכם ובינתכם" נבחן את הרקע ההיסטורי, הפילוסופי והפוליטי של הנתק בין החרדים והמדינה, ולאורו, ננסה לשאול בזהירות: לאן הולכים מכאן?

במהלך שנה"ל נקיים קבוצות נפרדות

צעירים

(עד גיל 25)

גברים

(גילאים 26-45)

צעירות

(עד גיל 25)

נשים

(גילאים 26-45)

אודות

תכניות "חָכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם" עוסקות בעיון מעמיק בסוגיות שהזמן גרמן, בניסיון לצבור בהן מודעות בסיסית ולחשוב עליהן מזווית ראייה יהודית ותורנית.
התכניות מעמיקות בנושאים כמו כלכלה, מדע המדינה, משפט, מחשבה מודרנית ופוסט-מודרנית, אתגרי המשפחה, מעמד האישה, ועוד.
במשך התוכנית נבחן את גישתנו לסוגיות אלו בתור ציבור תורני, את מה שניתן ללמוד מהן בהסתכלות פנימה על החברה שלנו ואת תחומי האחריות שלנו ביחס להן.
עמדתנו, הן ביחס לשינויים חברתיים והן כלפי סוגיות של מדיניות, היא עמדה שמרנית.

למידע נוסף >>>

ההרשמה מסתיימת בעוד >

ימים
שעות
דקות
שניות
ההרשמה הסתיימה

ההרשמה לתכנית הנשים מסתיימת בעוד >

ימים
שעות
דקות
שניות
ההרשמה הסתיימה